НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!
Есірткі айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік 16 жастан басталады.
Бұл адамның есірткінің нақты иесіне айналуына әкелетін кез келген әрекет: есірткі өндіру, бетбелгі қою, сатып алу, табылған заттарды иемдену, құрамында жабайы есірткі бар өсімдіктерді сақтау (тіпті уақытша) немесе жинау. Мұндай қылмыстар үшін жаза кісі өлтіргені үшін жазадан асып түседі және өмір бойына бас бостандығынан айыруды көздейді.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!
Есірткі айналымы үшін қылмыстық жауапкершілік 16 жастан басталады.
2021 жылдан бастап есірткіні жарнамалау және насихаттау үшін қылмыстық жауапкершілік белгіленді. Бұл графит жазуларын салу, хабарландыруларды немесе QR кодтарын тарату, форумдарда, есірткі туралы оң пікірлері бар мессенджерлерде посттар орналастыру. Жаза 3 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды көздейді. Мессенджерлерде есірткі сайттары мен чаттарды басқару ауырлататын жағдай болып табылады және 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады.
ВНИМАНИЕ
Уголовная ответственность за оборот наркотиков наступает с 16 лет.
Это любые действия, в результате которых человек стал фактическим обладателем наркотиков: производство наркотиков, закладки, покупка, присвоение найденного, хранение (даже временное) или сбор дикорастущих наркосодержащих растений. Наказание за такие преступления превышает наказание за убийство и предусматривает лишение свободы от 7 лет до пожизненного заключения.
ВНИМАНИЕ
Уголовная ответственность за оборот наркотиков наступает с 16 лет.
С 2021 года установлена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. Это нанесение графити надписей, распространение объявлений или QR-кодов, размещение постов на форумах, мессенджерах с положительными отзывами о наркотиках. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 до 6 лет. Администрирование наркосайтов и чатов в мессенджерах является отягчающим обстоятельством и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.